Nieuws
23 januari 2024

Jaarlijkse conferentie Stichting School & Veiligheid

Woensdag 17 april 2024 organiseert Stichting School & Veiligheid met ondersteuning van het ministerie van OCW hun jaarlijkse conferentie.

 

Op veler verzoek bieden we de conferentie opnieuw in een hybride vorm aan, dus zowel op locatie in Gooiland als online. We bieden voor beide versies een mooi en vol dagprogramma. We starten zowel online als op locatie met een plenair gedeelte met twee boeiende sprekers: Sharon Ubani en Ismail Aghzanay. Dagvoorzitter is net als vorig jaar Splinter Chabot.

 

Meld je nu aan.

Na de lunch zijn er twee workshoprondes; daarbij is wel gekozen om online en op locatie een apart programma te bieden. De rode draad in onze conferentie is sociale veiligheid in relatie tot pedagogisch vakmanschap. Zowel in het plenaire gedeelte als tijdens de workshops bieden wij je volop inspiratie en stof tot nadenken.

Deelnemen aan de conferentie is kosteloos.

Voor wie?
De conferentie richt zich in eerste instantie op onderwijsprofessionals (leraren, IB’rs, zorgcoördinatoren, vertrouwenspersonen, veiligheidscoördinatoren, schoolleiders, bestuurders) in het po, vo, go en mbo. Behoor jij tot deze groep? Dan kun jij je aanmelden voor de conferentie op locatie of voor de online versie.

Daarnaast is de conferentie ook waardevol voor opleiders en studenten van tweedegraads lerarenopleidingen en pabo’s. Op basis van de afgelopen jaren blijkt dat onderwijsdeskundigen en landelijke thema-instituten ook geïnteresseerd zijn. Val jij onder een van deze groepen? Dan nodigen wij je van harte uit om je aan te melden voor de online versie.

Door wie?
Stichting School & Veiligheid organiseert voor de negende keer de conferentie Met Alle Respect!. Deze editie is op veler verzoek net als vorig jaar hybride.

Leerlingen en studenten hebben een (sociaal) veilige schoolomgeving nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Stichting School & Veiligheid ondersteunt en stimuleert onderwijsprofessionals daarbij. Dit doen wij onder meer door het geven van actuele informatie en advies via de website, trainingen, conferenties en ons Adviespunt.

De onderwijsconferentie Met Alle Respect! is een initiatief van Stichting School & Veiligheid met ondersteuning van het ministerie van OCW.

 

MELD JE NU AAN

 

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Overzicht nieuws
Volgende