Aanbod

Google vaardigheden voor het OOP

Breng jij veel van je werktijd door in Google Workspace? Denk je dat het efficiënter kan? Of loop je tegen bepaalde moeilijkheden aan? Dan is Google-vaardigheden voor het OOP iets voor jou! We helpen je jouw vaardigheden te ontwikkelen. 

 

Als je deze training hebt afgerond, kun je de Googleapplicaties inzetten voor jouw dagelijkse werk. We gaan onder andere aan de slag met Drive, Agenda, Gmail, Spreadsheets, Smart Canvas en Formulieren. 

Wat wil je graag leren? Dit kun je zelf doorgeven voorafgaand aan de trainingen. We zullen het dan meenemen in de trainingen. Google-vaardigheden voor het OOP bestaat uit twee trainingen. In de tweede sessie kunnen we gerichter ingaan op de vragen die ontstaan. 

Expert:

Schoolblocks
Schoolblocks ontwikkelt lesmethodes voor leerlingen en helpt docenten met professionaliseren. We zien dat de maatschappij ontzettend snel verandert en die maatschappij willen we koppelen aan het klaslokaal. Of dit nu een 360 graden Taaldorp, een training aan docenten of een doorlopende leerlijn Burgerschap is.

Als we denken dat het bijdraagt aan beter onderwijs dan gaan we aan de slag. Samen met partners als LessonUp, Micr.io en Q42 hebben we alle kennis en kunde beschikbaar om een prachtige leeroplossing voor leerlingen en docenten te ontwikkelen.