Aanbod

Lastige oudergesprekken - workshop

De fijne kunsten van oudergesprekken: 'Mijn kind, mijn onschuld'? 

 

Ouders zijn leuke gesprekspartners, maar... Niet altijd. Je hebt vast wel eens te maken met ouders die het klakkeloos opnemen voor hun kind, problemen op jouw bordje leggen of erg veeleisend zijn. En hoe ga je om met de dynamiek tussen de ouder en het kind tijdens het gesprek? Doordat wij in theatervorm deze uitdagingen tot leven te wekken, krijg je een beter idee hoe je met deze situaties kunt omgaan! 

Je hoeft zelf niet mee te spelen, maar kunt samen met je collega’s input geven hoe je de situatie kunt verbeteren. De acteurs spelen de aangedragen oplossingen terug in de scène. Een programma met veel vaart waarin je kunt meedenken, meepraten en ervaringen delen met je collega’s. Wij zeggen niet hoe je het ‘moet’ doen. Maar onze werkwijze daagt jullie uit om samen ervaringen uit te wisselen, te kijken naar het effect van je eigen input, en op ideeën te komen hoe in de toekomst deze gesprekken te voeren.

 

Dit gaan we doen

 

De ervaren acteurs van De Nieuwe Lichting (DNL), die de kneepjes van het vak kennen, nemen je mee op reis. Samen ontrafelen we de knopen in deze complexe gesprekken en betrekken jou bij het vinden van oplossingen en het ontdekken van de docentrol. 

 

Tijdens deze inspiratiesessie:

 

  • Kijk je hoe de acteurs jouw oplossingen in een scène tot leven brengen.  
  • Ontleden we samen diverse uitdagende ouder-kind situaties.  
  • Werk je samen met collega's om verbeteringen voor te stellen.  
  • Neem je actief deel aan discussies en deel je jouw ervaringen.  


Opbouw inspiratiesessie 

 

Deze eendaagse theatrale inspiratiesessie is ontworpen zodat jij actief kunt deelnemen, in gesprek kunt gaan en jouw ervaringen kunt delen. Je wordt niet gevraagd om op het podium te stappen, maar wel om actief mee te denken. 

 

Na deze inspiratiesessie: 

 

  • Heb je inzicht in de valkuilen bij oudergesprekken.  
  • Weet je hoe je de dynamiek in deze gesprekken kunt verbeteren.  
  • Heb je praktijkervaring door te observeren hoe voorgestelde oplossingen uitgevoerd worden.  
  • Heb je met collega's ideeën uitgewisseld over de toekomstige aanpak van gesprekken.  

 

Ben je klaar om de uitdagingen van oudergesprekken te overwinnen en je gespreksvaardigheden te verbeteren? Schrijf je dan nu in! 

Experts:

Dana Hilgers
Dana is zowel trainer, actrice als dramadocent op het Sint-Maartenscollege in Voorburg. Zij staat al meer dan 25 jaar voor de klas (zowel BaO, speciaal onderwijs en de laatste 18 jaar in het VO). Haar kennis en ervaring in docent- en mentorschap zet ze wekelijks in voor de workshops van De Nieuwe Lichting. 
Stefan van Wieringen
Stefan is acteur en trainer met een voorliefde voor interactieve voorstellingen. Al meer dan 10 jaar verzorgt hij workshops voor docenten. Hij is geïnteresseerd in wat de mensen in de zaal bezighoudt, waar ze tegenaan lopen en hoe je de communicatie met leerlingen, ouders en collega's kunt verbeteren.